top of page

About Me

Amdana' i

DSC00383_edited_edited.jpg
MANDY WILLIAMS
Trainer · Facilitator · Coach
Hyfforddwr · Hwylusydd ·Ymgynghorydd

I am a bilingual freelance consultant, trainer, facilitator and coach with expertise in participation and engagement, communications, leadership, organisational change, mental health awareness and life skills.

I have worked within the Higher Education sector for the last 6 years and before that was Head of Business Development, Consultancy and Learning and Head of Participation Cymru at WCVA from July 2009 to March 2018. 

I am an Associate consultant with WCVA and Participation Cymru.

I offer:

 • bespoke training on a wide range of subjects

 • consultancy support to organisations in participation, engagement, organisational change and development, co-production and other related topics

 • personal and executive coaching

 

Organisations I have worked with include:

 • Universities

 • Local authorities in Wales and England

 • Health Boards and Trusts in Wales and England

 • Wales Audit Office

 • Welsh Government

 • National Assembly for Wales

 • Third Sector organisations

 • Fire and Rescue Services

 • Police Forces and Police and Crime Commissioners

 • National Parks

 • National Museum Wales

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rwy'n ymgynghorydd, hyfforddwr, hwylusydd a hyfforddwr llawrydd dwyieithog gydag arbenigedd mewn cyfranogiad ac ymgysylltu, cyfathrebu, arweinyddiaeth, newid sefydliadol, ymwybyddiaeth iechyd meddwl a sgiliau bywyd. 

Rwyf wedi gweithio yn y sector Addysg Uwch am y 6 blynedd diwethaf a chyn hynny roeddwn yn Bennaeth Datblygu Busnes, Ymgynghoriaeth a Dysgu a Phennaeth Cyfranogiad Cymru yn WCVA rhwng Gorffennaf 2009 a Mawrth 2018.  

Rwy'n ymgynghorydd Cyswllt gyda WCVA a Participation Cymru. 

Rwy'n cynnig:

 • Hyfforddiant pwrpasol ar ystod eang o bynciau 

 • Cefnogaeth ymgynghori i sefydliadau mewn cyfranogiad, ymgysylltu, newid a datblygu sefydliadol, cydgynhyrchu a phynciau cysylltiedig eraill 

 • Hyfforddiant personol a gweithredol 

Mae'r sefydliadau rwyf wedi gweithio gyda nhw yn cynnwys:

 • Prifysgolion 

 • Awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr 

 • Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau yng Nghymru a Lloegr 

 • Swyddfa Archwilio Cymru 

 • Llywodraeth Cymru 

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

bottom of page